ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE: BANDAJE PENTRU TRAMVAI


Tip anunt: Cumparari directe

Denumirea achizitie:
Bandaje pentru tramvai TATRA KT4D cod CPV: 34631400-3-Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)

Descrierea contractului:
Achizitia de bandaje pentru tramvai TATRA KT4D.
Valoarea estimata fara TVA: 120000.00 RON

Conditii contract:
1.Durata contractului:90 zile
2. Pretul contractului este ferm, fara posibilitate de ajustare
3. Livrarea produselor se va face in termen de max. 45 zile de la data primirii comenzii ferme
4. Transportul va fi efectuat de catre furnizor pana la destinatia finala S.C. TCE SA- Ploiesti, str. Gageni, nr.88
5. Cheltuielile de transport vor fi suportate de catre furnizor.
6. Documentele care insotesc produsele la livrare, sunt: factura fiscala, aviz de expeditie, certificat de calitate si garantie, certificat de origine, declaratie de conformitate, buletin tehnic de analiza a compozitiei chimice si incercari mecanice emis de producator.
7. Perioada de garantie minima va fi de 18 luni de la data livrarii.Garantia produselor livrate cade in raspunderea vanzatorului pe toata perioada de garantie definita mai sus.
8. Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiaului, unde se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din contract. Plata aferenta produselor livrate se face in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a aparticipa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii vor transmite documentele de calificare si formularul de oferta la adresa de e-mail: veronica.lungu@ratph.ro. Oferta de pret se depune in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) la adresa www.e-licitatie.ro-Proceduri de atribuire/Cumparari directe/catalogul de produse/servicii/lucrari- "Pret catalog" cu denumirea:"Bandaj tramvai TATRA KT4D"- S.C. Transport Calatori Express SA Ploiesti- cod CPV-34631400-3

Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 08.03.2017

Informatii suplimentare:
Pentru detalii va rugam sa contactati Serviciul de Achizitii, telefon 0244-543.751, int.111, 0244-543.001, fax 0244-513.228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro