ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Gaz Petrol Lichefiat (GPL)

Natura produselor ce se va achizitiona: Gaz Petrol Lichefiat: minim-150000 litri, maxim 200000 litri;

Acordul-cadru/contractele subsecvente de furnizare constau in livrarea produsului la cel putin o statie / instalatie de alimentare cu GPL auto proprie, pe raza Municipiului Ploiesti, care sa permita accesul neingradit al autobuzelor/autoturismelor in vederea alimentarii, atat din punct de vedere al spatiului, precum si al legislatiei rutiere. Carburantii GPL trebuie sa corespunda calitativ normelor in vigoare.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura simplificata-cerere de oferta, online;
Termen limita pentru primirea ofertelor: 07.03.2017, ora 15:00 in SEAP - www.e-licitatie.ro;

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anunt de participare simplificat nr. 400116 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro.