ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII: ASIGURARE ROTRTip anunt: Selectie de oferte;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achizitie:
Asigurarea de Raspundere civila a Operatorilor de Transport Rutier (asigurare ROTR);

Descrierea contractului:
Selectie de oferte privind achizitia: Achizitia prin selectie de oferte privind serviciul de
Asigurarea de Raspundere civila a Operatorilor de Transport Rutier (asigurare ROTR)
SC TCE SA Ploiesti, strada Gageni, nr.88, Ploiesti,
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 06.02.2017 .
Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii vor transmite documentele de calificare la adresa de email: mihaela.bitica@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 06.02.2017.

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail:mihaela.bitica@ratph.ro.