Anunt de participare pentru achizitie de produse: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE BMC

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze BMC;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 13.02.2017, ora 16:00.

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anunt de participare (sectoriale) numarul 172564/11.01.2017.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228; E-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro.