ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII: Expertiza contabila

Selectie de oferte privind achizitia: Expertiza contabila care sa determine diferenta dintre costurile īnregistrate de operator si veniturile efectiv incasate pentru transportul de personae prin curse regulate, aferente semestrului I din 2016.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 09.01.2017.

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii vor transmite documentele de calificare la adresa de email: mihaela.bitica@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 09.01.2017.

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail:mihaela.bitica@ratph.ro.