ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII: ASIGURARI RCA, CASCO, ASIGURARE CALATORI


Contract servicii de asigurari ASIGURARI: RCA, CASCO, Asigurare calatori;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Cerere de oferta/Procedura simplificata - intr-o singura etapa, on-line;
Data limita pentru depunerea ofertelor in SEAP: 23.12.2016, ora 15:00;
Locul , data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.
Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. 397412/08.12.2016.
Relatii: tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.