Anunt de participare pentru achizitia directa de servicii

Obiectul Achizitiei: prestarea "verificarilor tehnice Ón utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic" pentru instalatiile/echipamentele urmatoare:
- cazan abur tip ABA2;
- automacara ATM 250;
- doua poduri rulante tip monogrinda;
- recipient tip cilindric orizontal;
Cod CPV: - 71319000-7 Servicii de expertiza;

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii vor transmite documentele de calificare la adresa de email: mihaela.bitica@ratph.ro si vor posta in SEAP oferta financiara pana la data de 12.12.2016.

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.