ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE: hartie pretiparita pentru bilete si abonamente

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie:
Furnizare hartie pretiparita pentru bilete si abonamente pentru transport public CPV: 22459000-2-Bilete (Rev.2)

Descrierea contractului:
-Hartie pretiparita A3 pentru bilete 1 calatorie - 150.000 buc - 48 bilete/coala;
-Hartie pretiparita A3 pentru abonamente - 16.000 buc 21 abonamente /coala;
-Hartie pretiparita A3 pentru legitimatii pe o zi 1.500 buc 32 legitimatii /coala.
-Valoarea estimata fara TVA: 36602.00 RON

Conditii contract:
-Hartia va fi ambalata in topuri de cate 1000 coli A3;
-Fiecare top va fi ambalat, sigilat si va avea inscrise seriile de bilete, abonamente si legitimatii pentru o zi pe care le cuprinde.
-Livrarea produselor se va face in mai multe transe pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului.
-Termenul de livrare este de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii ferme.
-Plata aferenta produselor livrate se face in termen de 60 zile de la data emiterii facturii, prin OP.
-Perioada de derulare acontractului: 12 luni

Conditii participare:
Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de furnizare hartie pretiparita pentru bilete si abonamente pentru transport public vor transmite documentele de calificare la adresa de email: gheorghe.oancea@ratph.ro si vor incarca in SEAP oferta financiara pana la data de 12.12.2016.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 12.12.2016

Informatii suplimentare: Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228,mobil: 0760253017 si e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro.