ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICIINatura serviciului ce se va achizitiona: "Servicii de reparat echipamente electrice pentru troilebuzele NEOPLAN N6121".
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Cerere de oferta/Procedura simplificata - Intr-o singura etapa;
Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2016, ora 15:00 SEAP;
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.
Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare simplificat nr. 393088/03.10.2016.
Relatii: tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.