ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII: Servicii medicale de medicina muncii


Natura serviciilor care se vor achizitiona: Achizitie directa a serviciului de medicina muncii cu postarea ofertei financiare în catalogul SEAP.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 28.09.2016 ora 9:00;

PREZENTAREA OFERTEI:
-Modul de prezentare a documentelor de calificare:
ofertantii vor transmite documentele de calificare la adresa de e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro

-Modul de prezentare a propunerii financiare:
ofertele financiare se depun în SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) la adresa www.e-licitatie.ro- Proceduri de atribuire/Cumparari Directe /catalogul de produse/servicii/lucrari – "Pret catalog" cu denumirea: "Servicii medicale de medicina muncii – cod CPV 85147000-1".
Pentru participare, societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244543751 int.111.