ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII: "Expertiza contabila"

Natura serviciilor ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte a serviciului privind "Expertiza contabila pentru acoperirea financiara a diferentei dintre venituri si cheltuieli aferenta anului la S.C. TCE SA - Ploiesti"
Termen limita pentru transmiterea ofertelor cu plic inchis: 02.06.2016 ora 13:00.

Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int 122 sau 111.