Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: ACUMULATORI


Natura de produse ce se va achizitiona Acumulatori: 12V/77Ah; 12V/154Ah; 12V/180Ah; 12V/225Ah;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta organizata integral prin mijloace electronice (on-line);
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 09.06.2016, ora 15:00.

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 388826/25.05.2016.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro