ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE: ULEIURI SI UNSORI


Natura de produse ce se va achizitiona: Furnizare de uleiuri si unsori;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data limita de depunere a ofertelor: 12.05.2016, ora 10:00;
Data si ora deschiderii ofertelor: 12.05.2016, ora 11:00.

Pentru participare, operatorii economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 387397/20.04.2016
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro