ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII: Audit contabil

Natura serviciilor ce se va achizitiona: Audit contabil;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 20.04.2016 ora 10:00.
Ofertele se trimit Ón plic Ónchis cu inscriptia: "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 20.04.2016 ora 11:00" (pentru achizitie Audit contabil) la registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, Str. Gageni Nr. 88
Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int 122.