ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE : Gaz Petrol Lichefiat cu punerea la dispozitie a doua instalatii de alimentare tip skid

Natura produselor ce se va achizitiona: Gaz Petrol Lichefiat: minim-300000 litri, maxim 500000 litri;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Licitatie deschisa online;
Termen limita pentru primirea ofertelor: 14.04.2016, ora 16:00 Ón SEAP - www.e-licitatie.ro;
Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 166927/25.03.2016 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro.