ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII: "ASIGURARE ROTR"

Natura serviciului ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte privind serviciul de "Asigurarea de Raspundere Civila a Operatorilor de Transport Rutier (asigurare ROTR)" - SC TCE SA Ploiesti, strada Gageni, nr.88, Ploiesti.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor cu plic inchis: 04.02.2016 ora 12:00 la registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, str. Gageni nr. 88.
Societatile interesate pot obtine relatii la tel. 0244-543751 int. 122 Serviciul Achizitii Aprovizionare Depozite, persoana de contact Mihaela Bitica.