Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze ISUZU MD 22B;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 15.02.2016, ora 16:00;

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 165638/25.01.2016
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro