Anunt de publicitate pentru achizitie de produse: SISTEM DE PLATA PRIN SMS A CALATORIEI DE TRANSPORT

Obiectul achizitiei: SISTEM DE PLATA PRIN SMS A CALATORIEI DE TRANSPORT;
Procedura aplicata: Achizitie directa prin procedura interna de cerere de oferte cu plic inchis;
Data limita de depunere a ofertelor: 14.12.2015, ora 10:00;

Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001, 0760 242 238. Persoana de contact: Costin Pirvu.