ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Vagoane tramvai urbane second-hand


Natura produselor ce se va achizitiona: Vagoane tramvai urbane second-hand - 10 buc;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Licitatie deschisa;
Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.12.2015, ora 10:00 la Registartura SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI STR.GAGENI NR. 88;
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI STR.GAGENI NR. 88, 15.12.2015, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 164661/26.11.2015 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro.