ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII: ASIGURARI RCA, CASCO, ASIGURARE CALATORI


Natura produselor/serviciilor ce se vor achizitiona: servicii de asigurari ASIGURARI RCA, CASCO, ASIGURARE CALATORI;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 10.12.2015, ora 10:00;
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 10.12.2015, ora 11:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 164515./18.11.2015
Relatii: Tel.0244/543001int.111; Fax. 0244/513228, mihaela.bitica@ratph.ro