Anunt de publicitate pentru achizitie de produse: DISTRIBUITOARE AUTOMATE PENTRU VANZAREA DE BILETE DE TRANSPORT

Obiectul achizitiei: DISTRIBUITOARE AUTOMATE PENTRU VANZAREA DE BILETE DE TRANSPORT;
Procedura aplicata: Cerere de oferte;
Data limita de depunere a ofertelor: 21.10.2015, ora 10:00;
Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 380204/07.10.2015.
Informatii suplimentare: tel. 0244/543001, 0760242238; Fax.0244/513228; e-mail. achizitii@ratph.ro. Persoana de contact: Costin Pirvu