ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Piese BMC 215 SCB

Natura produselor ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze BMC 215 SCB;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Licitatie deschisa (Online);
Data Limita pentru depunerea ofertelor: 12.10.2015, ora 16:00 SEAP;
Locul, data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 162930/21.09.2015 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro.