Anunt de participare pentru achizitia directa privind "Servicii de de paza a obiectivelor si protectie bunuri"


Natura si cantitatea de servicii ce se va achizitiona: "Servicii de de paza a obiectivelor si protectie bunuri"- cod CPV:79713000-5, ce face obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, precum si alte servicii accesorii, locatia - strada Gageni, nr.88, Ploiesti;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa cu plic inchis;
Data limita de depunere a ofertelor: 22.09.2015 ora 10:00;
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.09.2015 ora 11:00.

Pentru participare, operatorii economici interesati pot solicita detalii la tel.: 0244/543751 interior 122, fax.: 0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro; costin.parvu@ratph.ro