Anunt de participare pentru achizitie de produse: ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Natura si cantitatea de produse ce se vor achizitiona: ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE VIDEO;
Procedura aplicata: Achizitie directa prin procedura interna de cerere de oferte cu plic inchis;
Data limita de trimitere a ofertelor: 16.09.2015, ora 10:00.

Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001, 0760 242 238. Persoana de contact: Costin Pirvu.