Anunt de participare pentru achizitia directa privind furnizarea de produse: "balast, 0-63"
pentru lucrarea: "Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al SC TCE SA Ploiesti", strada Gageni, nr.88, Ploiesti, cod CPV- 14212310-6- balast

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Balast, sort 0-63mm 50m3;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa;
Data limita de depunere a ofertelor: 03.09.2015;


Pentru participare, operatorii economici interesati pot solicita detalii la tel.: 0244/543751 interior 122, fax.: 0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro