Anunt de participare pentru achizitie de produse: Aparat electric de spalat cu presiune

Natura produsului ce se va achizitiona: Aparat electric de spalat cu presiune;
Procedura aplicata: Achizitie directa;
Data limita de depunere a ofertelor: 24.08.2015.

Pentru participare, societatile interesate pot solicita cererea de oferte la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543751, int.122 , mobil: 0760 25 30 17, persoana de contact: Gheorghe Oancea