ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII: "INTERVENTIE LA CAZANUL DE ABUR CR16"

Natura serviciului ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte privind serviciul de "INTERVENTIE LA CAZANUL DE ABUR CR16" de la centrala termica apartinand S.C TCE SA - Ploiesti, din strada Gageni, nr.88.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 12.08.2015 ora 10:00;

Ofertele se trimit în plic închis cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 12.08.2015” ora 11:00 ( pentru interventie la cazanul de abur CR16 ) la registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, Str. Gageni Nr. 88.
Societatile interesate pot obtine relatii la tel.; 0244-543751 int 122, persoana de contact Mihaela Bitica, email: mihaela.bitica@ratph.ro.