ANUNT PRIVIND SELECTIA DE FURNIZORI PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE: SERVICII DE LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

Natura serviciilor ce se vor achizitiona: SERVICII DE LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
Procedura aplicata: Procedura interna de Cerere de Oferte;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 05.08.2015 ora 15:00.

Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244.543.751 int.: 122, Mob: 0760.242.155, e-mail: constantin.scraba@ratph.ro