ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII DE REPARAT ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU TROLEIBUZE


Natura serviciului ce se va achizitiona: ,, Servicii de reparat echipamente electrice pentru troilebuzele NEOPLAN N6121;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Licitatie deschisa (Online);
Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.08.2015, ora 16:00 SEAP;
Locul , data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 161297/17.07.2015 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail:mihaela .bitica@ratph.ro.