Anunt de participare pentru achizitie de servicii: SERVICII DE LABORATOR DE ANALIZE SI INCERC RI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITAREA CAII DE RULARE A TRAMVAIULUI DIN INCINTA DEPOULUI DE TRAMVAIE AL TCE PLOIESTI”.

Obiectul contractului: Servicii de laborator de analize si incercari in activitatea de constructii pentru obiectivul de investitii „reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al TCE Ploiesti”.
Procedura aplicata: Achizitie directa
Data limita de depunere a ofertelor: 16.07.2015
Pentru participare, societatile interesate pot solicita cererea de oferte la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001, 0760 242 238. Persoana de contact: Costin Pirvu