ANUNT PRIVIND SELECTIA DE FURNIZORI PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE: GAZ TEHNIC

Natura produselor ce se vor achizitiona: GAZ TEHNIC - ACETILENA;
Procedura aplicata: Procedura interna de Cerere de Oferte cu plic inchis.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 07.07.2015 ora 10:00.
Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int.: 122 .