ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE


Natura produselor ce se va achizitiona: Piese Autobuze Isuzu
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Cerere de oferta (Online);
Data Limita pentru depunerea ofertelor: 07.07.2015, ora 15:00 SEAP;
Locul , data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 375413/19.06.2015 sau la tel. 0244/543751, int.122; Fax.0244/513228, e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro.