Anunt de participare pentru achizitia directa de produse: PIATRA SPARTA TIP CFR CLASA I

pentru lucrarea: ,, Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al SC TCE SA Ploiesti, strada Gageni, nr.88, Ploiesti, cod CPV- 14212300-3, piatra de cariera si concasata; 60100000-9 servicii transport rutier.

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piatra sparta tip CFR clasa I sort 40-60mm 1400t;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa cu plic inchis;
Data limita de depunere a ofertelor: 18.06.2015 ora 10:00;
Data si ora deschiderii ofertelor:18.06.2015 ora 11:00.

Pentru participare, operatorii economici interesati pot solicita detalii la tel.: 0244/543751 interior 122, fax.: 0244/513228, e-mail: mihaela.bitica@ratph.ro.