Anunt de participare pentru achizitie de servicii: EVALUAREA MODULUI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Procedura aplicata: Achizitie directa prin cerere de oferte cu plic inchis;
Data limita de depunere a ofertelor: 17.06.2015 ora 10:00;

Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001, 0760 242 238.