ANUNT PRIVIND SELECTIA DE FURNIZORI PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE: Cablu de energie cu izolatie de PVC

Natura produselor ce se vor achizitiona: Cablu de energie cu izolatie de PVC, utilizat interior, exterior, medii subterane, medii umede pentru alimentarea aerianã a retelei de contact pentru transport electric cu tramvaie.

Procedura aplicata: Procedura interna de Cerere de Oferte cu plic inchis.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 02.06.2015 ora 13:00.

Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int.: 122 .