Anunt de participare pentru achizitie de servicii: RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Obiectul contractului: Responsabil Tehnic cu Executia, aferent proiectului "Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al SC TCE SA Ploieşti", strada Gageni, nr.88, Ploiesti;
Procedura aplicata: Achizitie directa prin cerere de oferte cu plic inchis;
Data limita de depunere a ofertelor: 22.05.2015.

Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001, 0760 242 238.