ANUNT PRIVIND SELECTIA DE FURNIZORI PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE: LAPTE PRAF

Natura produselor ce se vor achizitiona: LAPTE PRAF
Procedura aplicata: Procedura interna de Cerere de Oferte cu plic inchis.
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 15.05.2015 ora 10:00.

Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int.: 122.