ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII: RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Natura serviciilor ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte privind serviciul de "responsabil tehnic cu executia" aferent proiectului: "Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al SC TCE SA Ploiesti", strada Gageni, nr.88, Ploiesti.

Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 11.05.2015 ora 10:00.
Ofertele se trimit in plic inchis cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 11.05.2015" ora 11:00 (pentru responsabil tehnic cu executia), la registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, Str. Gageni Nr. 88.
Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int.: 122.