Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: ACUMULATORI

Natura de produse ce se va achizitiona Acumulatori : 12V/75Ah; 12V/154Ah; 12V/180Ah; 12V/225Ah;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data limita de depunere a ofertelor: 15.04.2015 ora 10:00;
Data si ora deschiderii ofertelor: 15.04.2015 ora 11:00.

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, invitatia de participare nr. 371759/30.03.2015.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro