Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: ULEIURI SI UNSORI

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Uleiuri de motor, uleiuri de transmisie, uleiuri industriale, ulei racire, unsori;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferte;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 07.04.2014, ora 15:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatie de participare nr. 371398/19.03.2014.
Relatii: Tel.: 0244/543001; Fax.: 0244/513228, E-mail: achizitii@ratph.ro.