Anunt de participare pentru achizitie de servicii: REVIZII TEHNICE SI INTRETINERE PENTRU ECHIPAMENTE DE RIDICAT


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: REVIZII TEHNICE SI INTRETINERE PENTRU ECHIPAMENTE DE RIDICAT
Procedura aplicata: Achizitie directa prin selectie de oferte;
Data limita de depunere a ofertelor: 17.02.2015.


Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001.