ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: GAZ PETROLIER LICHEFIAT


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: GAZ PETROLIER LICHEFIAT CU PUNEREA LA DISPOZITIE A DOUA INSTALATII DE ALIMENTARE TIP SKID;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa online;
Termen limita pentru depunerea ofertelor: 08.01.2015, ora 16:00, in SEAP.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 155965/05.12.2014
Relatii: Tel. 0244543751,int 122 ; Fax. 0244/513228, gheorghe.oancea@ratph.ro