Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE ISUZU MD 22 B

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze ISUZU MD 22 B;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Cerere de oferta;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 18.12.2014, ora 15:00.

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , invitatia de participare nr. 368194/03.12.2014.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro