Anunt de participare pentru achizitie de servicii:


INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DOCUMENTATIEI TEHNICE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIII „REABILITAREA CAII DE RULARE A TRAMVAIULUI DIN INCINTA DEPOULUI DE TRAMVAIE AL TCE PLOIESTI”

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Intocmirea proiectului tehnic si a documentatiei tehnice necesare obtinerii autorizatiei de constructie pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului din incinta depoului de tramvaie al TCE Ploiesti”
Procedura aplicata: Achizitie directa prin selectie de oferte
Data limita de depunere a ofertelor: 13.11.2014


Pentru participare, societatile interesate pot solicita documentatia la Fax. 0244/513228. Tel. 0244/543001.