Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: AUTOBUZE SECOND HAND

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: 10 Autobuze rulate (second-hand);
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului Licitatie deschisa;
Data si ora pentru depunerea ofertelor: 22.10.2014, ora 10:00.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro , anuntul de participare nr. 154318/01.10.2014.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro