Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOBUZE BMC PROBUS 215SCB

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru autobuze BMC PROBUS 215SCB;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 20.08.2014, ora 16:00.

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 152571/24.07.2014.

Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro