Anunt de participare pentru achizitie publica de produse: PIESE DE SCHIMB PENTRU TROLEIBUZE NEOPLAN N6121

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese de schimb pentru troleibuze NEOPLAN N6121, 46 de loturi;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa;
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 18.07.2014, ora 10:00.

Pentru participare, operatori economici interesati pot obtine ocumentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 151877/01.07.2014.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228, achizitii@ratph.ro