ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: PIESE AUTOBUZE IKARUS


Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Piese Autobuze Ikarus;
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa (online);
Data Limita pentru depunerea ofertelor 17.06.2014, ora 16:00 SEAP;
Locul data si ora pentru deschiderea ofertelor: S.E.A.P.

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare 151136/28.05.2014.
Relatii: Tel.: 0244/543751, int.122; Fax.: 0244/513228, email: gheorghe.oancea@ratph.ro