ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII: EXPERTIZA CONTABILA

Natura serviciilor ce se va achizitiona: Achizitia prin selectie de oferte a serviciului privind EXPERTIZA CONTABILA, pe anul 2013 la S.C. TCE SA - Ploiesti;
Termen limita pentru transmiterea ofertelor: 17.04.2014 ora 15:00.
Ofertele se trimit la registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, Str. Gageni Nr. 88 sau prin fax la nr. 0244-513228
Societatile interesate pot obtine relatii la Tel. 0244-543751 int 122 .