ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE: Furnizarea de Motorina Euro V

Natura si cantitatea de produse ce se va achizitiona: Furnizarea de Motorina Euro V si punerea la dispozitie a unei statii de distributie in incinta achizitorului
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Data si ora pentru depunerea candidaturilor: 10.04.2014, ora 10:00

Pentru participare, societatile interesate pot obtine documentatia de atribuire de pe www.e-licitatie.ro, anuntul de participare nr. 149657/07.03.2014.
Relatii: Tel. 0244/543001; Fax. 0244/513228; E-mail: achizitii@ratph.ro